Taiwan Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine

Organization & Committees

12th (2022/1/10~2025/1/9)

President
 • Fang-Yeh Chu
Standing Board of Directors
 • Chih-Pei Lin
 • Chi-Kuan Chen
 • Jang-Jih Lu
 • Tzong-Shi Chiueh
Board of directors
 • Wen-Chien Chou
 • Po-Ren Hsueh
 • Dong-Tsamn Lin
 • Cheng-Chuan Su
 • Hsiang-Lin Wan
 • Tjin-Shing Jap
 • Jen-Shiou Lin
 • Shyh-Chyi Lo
 • Hung-Sheng Shang
 • Chung-Kuang Chen
Board of control
 • Chien-Feng Sun(Standing Board of Controls)
 • Bai-Hsiun Chen
 • Chen-Hui Lee
 • Wern-Cherng Cheng
 • Ming-Ching Shen
Secretary General
 • Pei-Chin Lin
Deputy Secretary-General
 • Hsin-Chung Lin
 • Ying-Hao Wen
 • Chin-An Yang
 • Yi-Ching Lin
 • Yu-Hua Chao